GÓP Ý KHIẾU NẠI

Bước 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU

Quý khách hàng gửi yêu cầu Góp ý – Khiếu nại theo các cách sau:

Cách 1: Gọi điện thoại đến hotline: 0937 963 779

Cách 2: Gửi Email về địa chỉ: hello@novazone.com.vn

Cách 3: Gửi tin nhắn tới Facebook: Novazone hoặc Website: novazone.vn

Bước 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay thì cửa hàng sẽ trả lời và giải đáp khiếu nại của khách hàng ngay lập tức.

2.Đối với các khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện như sau:

            + Hẹn khách hàng thời gian thông báo lại thông tin (tối đa 3 ngày làm việc).

            + Liên hệ tới các bộ phận liên quan để làm rõ thông tin khiếu nại.

            + Đề xuất các phương án giải quyết khiếu nại.

Bước 3: TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT YÊU CẦU

1. Liên hệ lại với khách hàng để trả lời khiếu nại và đề xuất các phương án giải quyết.

2. Giải quyết khiếu nại theo hướng đề xuất đã được khách hàng chấp thuận.

Bước 4: KẾT THÚC YÊU CẦU

Lưu lại thông tin khiếu nại để tổng hợp và rút kinh nghiệm.

Mọi ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ là cơ hội để cho Novazone phục vụ ngày một tốt hơn!