0
Lọc Sản Phẩm
Hãng sản xuất
Chuẩn RAM
BUS
Điện áp
Dung lượng RAM
Loại RAM
Socket
Tốc độ cơ bản
Cache
Nhân CPU
Luồng CPU
Điện áp tiêu thụ tối đa
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý
Bộ nhớ hỗ trợ
Kích thước bộ nhớ tối đa
Thuật in thạch bản
Tên GPU
Điện áp tiêu thụ tối đa
Nguồn
Bộ nhớ trong (RAM)
Sắp xếp:

Mã SP:LD4AS004G-B2666 ...

Còn hàng

Mã SP:LD4AS008G-B3200 ...

Còn hàng

Mã SP:KVR26N19S6/4

Còn hàng

Mã SP:KVR32S22S8/8

Còn hàng

Mã SP:KVR26S19S6/8

Còn hàng

Mã SP:KVR32S22S8/16

Còn hàng

Mã SP:KVR26S19S8/16

Còn hàng

Mã SP: KF552C40BB-16

Còn hàng

Mã SP: CMSX4GX4M1A240 ...

Còn hàng

Mã SP:CMSX8GX4M1A2666 ...

Còn hàng

Mã SP:CMSX8GX4M1A2400 ...

Còn hàng

© Copyright ©2024 NOVAZONE