Tủ lạnh Side by Side lấy nước ngoài

33.610.850đ
  • LINEARCooling™
  • DoorCooling+
  • UVnano™
  • FRESHBalancer™
  • UltraSleek Door
Gọi (+84) 09025 777 63