Tạo việc làm từ dịch vụ nông nghiệp

Ngày 13/08/2018

 -  761 Lượt xem

Đây là hình thức tạo việc làm do nông dân tự liên kết lại; vừa tạo việc làm cho LĐ nông thôn, vừa...

Đây là hình thức tạo việc làm do nông dân tự liên kết lại; vừa tạo việc làm cho LĐ nông thôn, vừa...

loading...
Gọi (+84) 09025 777 63