Máy scan mã vạch 2D MT8210

Liên hệ

Micro QR, QR code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, AZ tec. Kết nối cáp USB, Bao gồm chân đế, Make in Taiwan

Gọi (+84) 09025 777 63