Lao động nông nghiệp: Số lượng lớn, chất lượng thấp

Ngày 13/08/2018

 -  892 Lượt xem

Trong 10 năm qua, đã có 15 triệu lao động có việc làm, trong đó, khoảng 50% làm trong lĩnh vực nông nghiệp...

Trong 10 năm qua, đã có 15 triệu lao động có việc làm, trong đó, khoảng 50% làm trong lĩnh vực nông nghiệp...

loading...
Gọi (+84) 09025 777 63